Edukaciniai užsiėmimai

Edukaciniai užsiėmimai vedami 1-12 kl. mokiniams, turinys adaptuojamas pagal mokinių amžių. Lytiškumo užsiėmimai gali apimti tokias temas kaip: kūno dalių pavadinimai, brendimas, privatumas, ribos, draugystė, lytiškumas ir socialiniai tinklai, romantiniai santykiai, sekstingas, rizikingas seksualinis elgesys ir jo pasekmės, smurtiniai santykiai, seksualinės prievartos prevencija)

Lytiškumo ugdymas

(Pa)buvimas kartu

(Pa)buvimas kartu - mokinių tarpasmeninių santykių stiprinimas ir grupės mikroklimato gerinimas. Užsiėmimo metu dalyviai atlikdami individualias ir grupines užduotis geriau pažins save ir klasės draugus, mokysis konstruktyvių būdų kaip spręsti kylančius tarpusavio nesutarimus, siekti bendro išsikelto tikslo, reflektuoti apie savo patirtį ir jausmus grupėje. Edukacijose taikomi patyriminio ugdymo metodai bei dirbama su tuo, kas klasėje vyksta čia ir dabar. Užsiėmimus veda dvi psichologės, turinčios patirties vykdant prevencines ir intervencines programas mokyklose, siekiant gerinti klasės mikroklimatą per mokinių autonomijos, kompetencijos ir tarpusavio santykių įgūdžių lavinimą.

Edukaciniai užsiėmimai vedami 1-12 kl. mokiniams, užsiėmimų temos ir turinys pritaikomi atsižvelgiant į dalyvių amžių ir poreikius. Siekiame, jog užsiėmimai būtų aktyvūs ir dinamiški, vedami vadovaujantis patirtinio mokymosi principais. Užsiėmimus kuriame remiantis Pasaulio Sveikatos Organizacijos, UNESCO ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos gyvenimo įgūdžių programos gairėmis.