Psichologinės konsultacijos

Individualios konsultacijos*

Psichologinės konsultacijos teikiamos įvairaus amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams). Konsultacijų metu siekiu padėti vaikui ar paaugliui ir jo šeimai geriau suprasti ir spręsti sunkumus, su kuriais yra susiduriama.

Vaikų ir paauglių psichologas gali padėti, kai:

- vaikas susiduria su elgesio sunkumais: pastebite, jog kyla elgesio problemų namuose ar mokykloje, pavyzdžiui, vaikui sunku laikytis taisyklių, pasireiškia prieštaraujantis elgesys, stebite agresyvų vaiko elgesį, vaikas yra pernelyg drovus ir dėl to kyla sunkumų pamokų metu, bendraujant su kitais žmonėmis;
- vaikas patiria mokymosi sunkumų: sunku mokytis, sukaupti dėmesį per pamokas, paruošti namų darbus, suprastėja pažymiai, nenori eiti į mokyklą, bėga iš pamokų
- kyla emocinių sunkumų: pastebite dažnus vaiko nuotaikos pokyčius, liūdesį, nerimą, pyktį ir pan.;
- vaikas patiria bendravimo sunkumų: sunku užmegzti ir išlaikyti draugystes, yra uždaras, vengia bendrauti, yra drovus socialinėse situacijose, patiria patyčias; - kai vaikas dažnai skundžiasi dėl fizinės sveikatos: skauda galvą, pilvą, pykina, o gydytojai neranda jokios priežasties;
- kai pastebite, jog vaikas susiduria su miego sunkumais: sunku užmigti vakare, baisu eiti miegoti, dažnai sapnuoja košmarus, dažnai prabunda naktį, išmiegojęs visą naktį vis tiek jaučiasi pavargęs;
- kai vaikas vaikas turi valgymo sunkumų: išgyvena dėl kūno sudėjimo ir svorio, laikosi dietų, atsisako valgyti arba persivalgo;
- kai vaikas patiria adaptacijos sunkumų;
- sunku prisitaikyti prie pasikeitusių gyvenimo aplinkybių (pvz., netektis, tėvų skyrybos, brolio ar sesers gimimas, gyvenamosios vietos ar mokyklos pakeitimas).

Konsultacijas veda Teta Danutė

Kaina: nuo 30 Eur

Vieta: konsultacijos vyksta gyvai Kaune.

*Šiuo metu registracija į individualias konsultacijas nevyksta.

Grupinė terapija*

Grupinės psichologinės konsultacijos vaikams ir paaugliams gali būti naudingos dėl:

- bendraamžių paramos: grupės dalyviai turi progą išgirsti kitų patirtį išgyvenant ir sprendžiant panašius sunkumus, yra ugdomas empatijos jausmas;
- gyvenimui svarbių įgūdžių ugdymo: pavyzdžiui, grupės dalyviai mokosi bendravimo, problemų sprendimo, streso įveikos būdų. Vaikai ir paaugliai gali mokytis vieni iš kitų, dalindamiesi savo patirtimi, sėkmėmis, kilusiais iššūkiais. Tokiu būdu įgyjamos naudingos įžvalgos ir praktiniai įgūdžiai, kuriuos galima pritaikyti už grupės ribų ir tai prisideda prie geresnio vaikų ir paauglių prisitaikymo gyvenime;
- mokymosi spręsti konfliktines situacijas: grupinių konsultacijų metu psichologė siekia padėti dalyviams konstruktyviai įveikti kilusius nesutarimus, struktūruodama ir moderuodama pokalbį, keldama diskusijas - taip mokomasi konfliktus spręsti labiau struktūruotu ir padedančiu būdu;
- psichoedukacijos: grupės formatas gali sukuria edvę psichoedukaciniam turiniui reaguojant į kylančias situacijas. Konsultacijų metu aptariamos tokios temos kaip psichinė sveikata, streso valdymo būdai, emocijų reguliacija ir pan. Grupės dalyviai gali įgyti žinių ir praktinių įrankių padedančių geriau suprasti save ir kitus bei priimti pasirinkimus, labiau palankius jų emocinei sveikatai.
- palaikančios bendruomenės kūrimo: bėgant laikui, grupinių konsultacijų dalyviai tampa palaikančia bendruomene, kurioje vaikai ar paaugliai gali jaustis labiau suprasti ir priimti. Priklausymo jausmas teigiamai veikia grupės dalyvių emocinę ir socialinę būseną.

Grupinės konsultacijos vyksta kartą per savaitę, trunka 1,5 valandos. Į grupines konsultacijas atrenkami panašaus amžiaus dalyviai su panašiais sunkumais. Grupinėse konsultacijose dalyvauja nuo 8 iki 10 vaikų ar paauglių.

Kaina: nuo 10 Eur/žmogui

Konsultacijas veda Teta Vaiva

Vieta: Vyksta online arba gyvai visoje Lietuvoje.

*Šiuo metu registracija į grupinę terapiją nevyksta.

Psichologinės konsultacijos

Individualios konsultacijos*

Psichologinės konsultacijos teikiamos įvairaus amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams). Konsultacijų metu siekiu padėti vaikui ar paaugliui ir jo šeimai geriau suprasti ir spręsti sunkumus, su kuriais yra susiduriama.

Konsultacijas veda Teta Danutė

Kaina: nuo 30 Eur

Vieta: konsultacijos vyksta gyvai Kaune.

*Šiuo metu registracija į individualias konsultacijas nevyksta.

Grupinė terapija*

Grupinių konsultacijų metu siekiama sukurti saugią ir palaikančią erdvę, kurioje grupės nariai mokosi atsiverti, dalintis ir tyrinėti jiems kylančias mintis, emocijas bei aptarti ir spręsti sunkumus su kuriais susiduria. Konsutlacijų metu gilinamasi į tokias temas kaip: nerimas, prasta emocinė būsena, santykiai su bendraamžiais ir tėvais, tapatumo paieškos ir pan. Dažnai grupinės konsultacijos gali atsverti individualias psichologo konsultacijas dėl galimybės bendrauti su bendraamžiais palaikančioje aplinkoje, taip stiprinant psichologinį atsparumą, savęs pažinimą, sąmoningumą ir ugdant svarbius gyvenimiškus įgūdžius, kurie pritaikomi ne tik grupėje, bet ir kasdieninėje veikloje.

Kaina: nuo 15 Eur/žmogui

Konsultacijas veda Teta Vaiva

Pobūdis: Grupinės konsultacijos vyksta kartą per savaitę, trunka 1,5 valandos. Į grupines konsultacijas atrenkami panašaus amžiaus dalyviai su panašiais sunkumais. Grupinėse konsultacijose dalyvauja nuo 8 iki 10 vaikų ar paauglių.

*Šiuo metu registracija į grupinę terapiją nevyksta.

Vaikų ir paauglių psichologas gali padėti, kai:

- vaikas susiduria su elgesio sunkumais: pastebite, jog kyla elgesio problemų namuose ar mokykloje, pavyzdžiui, vaikui sunku laikytis taisyklių, pasireiškia prieštaraujantis elgesys, stebite agresyvų vaiko elgesį, vaikas yra pernelyg drovus ir dėl to kyla sunkumų pamokų metu, bendraujant su kitais žmonėmis;
- vaikas patiria mokymosi sunkumų: sunku mokytis, sukaupti dėmesį per pamokas, paruošti namų darbus, suprastėja pažymiai, nenori eiti į mokyklą, bėga iš pamokų
- kyla emocinių sunkumų: pastebite dažnus vaiko nuotaikos pokyčius, liūdesį, nerimą, pyktį ir pan.;
- vaikas patiria bendravimo sunkumų: sunku užmegzti ir išlaikyti draugystes, yra uždaras, vengia bendrauti, yra drovus socialinėse situacijose, patiria patyčias; - kai vaikas dažnai skundžiasi dėl fizinės sveikatos: skauda galvą, pilvą, pykina, o gydytojai neranda jokios priežasties;
- kai pastebite, jog vaikas susiduria su miego sunkumais: sunku užmigti vakare, baisu eiti miegoti, dažnai sapnuoja košmarus, dažnai prabunda naktį, išmiegojęs visą naktį vis tiek jaučiasi pavargęs;
- kai vaikas vaikas turi valgymo sunkumų: išgyvena dėl kūno sudėjimo ir svorio, laikosi dietų, atsisako valgyti arba persivalgo;
- kai vaikas patiria adaptacijos sunkumų;
- sunku prisitaikyti prie pasikeitusių gyvenimo aplinkybių (pvz., netektis, tėvų skyrybos, brolio ar sesers gimimas, gyvenamosios vietos ar mokyklos pakeitimas).

Grupinės psichologinės konsultacijos vaikams ir paaugliams gali būti naudingos dėl:

- bendraamžių paramos: grupės dalyviai turi progą išgirsti kitų patirtį išgyvenant ir sprendžiant panašius sunkumus, yra ugdomas empatijos jausmas;
- gyvenimui svarbių įgūdžių ugdymo: pavyzdžiui, grupės dalyviai mokosi bendravimo, problemų sprendimo, streso įveikos būdų. Vaikai ir paaugliai gali mokytis vieni iš kitų, dalindamiesi savo patirtimi, sėkmėmis, kilusiais iššūkiais. Tokiu būdu įgyjamos naudingos įžvalgos ir praktiniai įgūdžiai, kuriuos galima pritaikyti už grupės ribų ir tai prisideda prie geresnio vaikų ir paauglių prisitaikymo gyvenime;
- mokymosi spręsti konfliktines situacijas: grupinių konsultacijų metu psichologė siekia padėti dalyviams konstruktyviai įveikti kilusius nesutarimus, struktūruodama ir moderuodama pokalbį, keldama diskusijas - taip mokomasi konfliktus spręsti labiau struktūruotu ir padedančiu būdu;
- psichoedukacijos: grupės formatas gali sukuria edvę psichoedukaciniam turiniui reaguojant į kylančias situacijas. Konsultacijų metu aptariamos tokios temos kaip psichinė sveikata, streso valdymo būdai, emocijų reguliacija ir pan. Grupės dalyviai gali įgyti žinių ir praktinių įrankių padedančių geriau suprasti save ir kitus bei priimti pasirinkimus, labiau palankius jų emocinei sveikatai;
- palaikančios bendruomenės kūrimo: bėgant laikui, grupinių konsultacijų dalyviai tampa palaikančia bendruomene, kurioje vaikai ar paaugliai gali jaustis labiau suprasti ir priimti. Priklausymo jausmas teigiamai veikia grupės dalyvių emocinę ir socialinę būseną.

Vieta: Vyksta online arba gyvai visoje Lietuvoje.